Υποστήριξη των Ευρωπαίων παράγωγων κάστανων υπέρ της βιολογικής παραγωγής!

 

Το έργο Ecochestnut στοχεύει στην ενίσχυση των ευκαιριών ανάπτυξης και στην προώθηση των δυνατοτήτων εξέλιξης των Ευρωπαίων παραγωγών κάστανου καθώς και των παραγωγών προϊόντων κάστανου.

 

Βασικό προϊόν του έργου Ecochestnut είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη, πάνω στην παραγωγή οργανικών κάστανων και στη μεταποίηση κάστανου σε άλλα προϊόντα. Τα διαδικτυακά μαθήματα επικεντρώνονται επίσης στην ενίσχυση στρατηγικών μάρκετινγκ, στην επικοινωνία με τους πελάτες και στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων.

 

Το έργο Ecochestnut υποστηρίζει τους αγρότες και τους παραγωγούς, ώστε να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους για παραγωγή και προώθηση των οργανικών κάστανων και των προϊόντων κάστανου. Επιπλέον, το έργο EcoChestnut παρέχει στους επαγγελματίες εκπαιδευτές υλικό και εκπαιδευτικές μεθόδους, ώστε να ενθαρρύνουν τους αγρότες στην πρωτοβουλία τους.