АНГАЖИРАНЕ И ПОДКРЕПА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА КЕСТЕНИ ЗА ОРГАНИЧНОТО ИМ ПРОИЗВОДСТВО!

 

Проектът EcoChestnut има за цел да увеличи възможностите за развитие и да засили потенциала за растеж на европейските производители на кестени и производителите на кестенови продукти.

 

Основният резултат на проекта EcoChestnut е широкообхватно, специализирано и онлайн обучение по производство на био кестени и производство на био кестенови продукти. Курсът се фокусира върху повишаване на компетенциите в областта на маркетинга, комуникацията с клиентите и диверсификацията на дейностите.

 

Проектът EcoChestnut ще подкрепи фермерите и производителите в развитието на техния потенциал за производство и популяризиране на био кестените и био кестеновите продукти. EcoChestnut също ще предостави на професионалните обучители методи и материали за насърчаване на земеделските производители в тази инициатива.