Τα τελευταία 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή αγορά κάστανου σημειώνει σημαντική αύξηση ζήτησης για προϊόντα βιολογικού κάστανου. Αυτή η ζήτηση δεν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή παραγωγή, με αποτέλεσμα να γίνονται εισαγωγές κάστανου από χώρες εκτός ΕΕ. Το έργο Ecochestnut έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων αγροτών και παραγωγών κάστανου.

 

Οι κύριοι στόχοι είναι:

 

  • Ανάπτυξη και προώθηση συγκεκριμένων γνώσεων πάνω στην παραγωγή και προώθηση των βιολογικών κάστανων και των προϊόντων κάστανου, μέσω μίας εξατομικευμένης διαδικτυακής εκπαίδευσης, που απευθύνεται σε αγρότες και παραγωγούς κάστανου.
  • Υποστήριξη στους παραγωγούς κάστανου και στους παραγωγούς προϊόντων κάστανου, ώστε να μπουν στην αγορά, να βελτιώσουν τις αναπτυξιακές τους ευκαιρίες και το αναπτυξιακό τους δυναμικό.
  • Ευαισθητοποίηση πάνω στα κάστανα και στα δάση από καστανιές ως μέρος της πολιτισμικής, ιστορικής και τοπικής κληρονομιάς των χωρών όπου παράγονται.
  • Προώθηση της αειφόρου αγροτικής παραγωγής και ενθάρρυνση της εφαρμογής βιολογικής γεωργίας κάστανου στους υπάρχοντες, αλλά και στους νέους παραγωγούς και αγρότες κάστανου.

Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες, το έργο EcoChestnut προτείνει:

 

 

Το έργο έχει διάρκεια από το Νοέμβριο 2019 έως και τον Απρίλιο 2022.