Το εκπαιδευτικό διαδικτυακό πρόγραμμα EcoChestnut αποτελείται από τέσσερα Μαθήματα (Lessons) το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει αρκετά Θέματα (Topics), τα οποία παρέχουν ευρεία κάλυψη για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα των καστάνων, ξεκινώντας από την καλλιέργεια, μέχρι την εμπορευματοποίηση και την προώθηση. Παρουσιάζεται επίσης πώς η βιολογική καλλιέργεια των καστάνων μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη αρκετών αγροτικών περιοχών της Ευρώπης.

 

Βασικός στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση των καστανοπαραγωγών σε όλες τις διαφορετικές φάσεις της καλλιέργειας των καστάνων, από την σπορά μέχρι το μάρκετινγκ.

 

Τα τέσσερα Μαθήματα είναι τα παρακάτω:

  • Πώς να παράγουμε βιολογικά κάστανα
  • Βιολογικές και βιοδυναμικές εφαρμογές στην καστανοκαλλιέργεια
  • Εμπόριο και προώθηση καστάνων
  • Βιολογική καλλιέργεια καστάνων, μία κινητήρια δύναμη για την αγροτική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

 

Κάθε Μάθημα (Lesson) αναφέρεται σε ποικιλία σημαντικών ζητημάτων τα οποία παρουσιάζονται σε κάθε Θέμα (Topic) μέσα από θεωρία, μελέτη περιπτώσεων, βιβλιογραφία και συνδέσμους με πρόσθετες πληροφορίες, βίντεο, καθώς και δραστηριότητες και ασκήσεις που βοηθούν στην εμβάθυνση στο αντικείμενο.

Επιπρόσθετα, ένα ερωτηματολόγιο στο τέλος κάθε Θέματος (Topic) θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τις γνώσεις που αποκομίσατε.

 

 

  • Εάν αποφασίσετε να εκπαιδεύσετε με πλήρη αυτονομία, η προσπάθειά σας θα επικυρωθεί με “Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης”, αυτόματα εάν συμπληρώσετε με επιτυχία όλα τα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης που παρέχονται στο τέλος κάθε μαθήματος.
  • Εάν συμμετέχετε σε μια εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο ή σε συνεδρίες μικτής μάθησης, ζητήστε από τον εκπαιδευτή σας τη διαδικασία Πιστοποίησης.

 

Διαβάστε τον οδηγό χρήσης, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα.

 

 

 

 

 

 

Ανακαλύψτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EcoChestnut και εγγραφείτε δωρεάν!