През последните 10 години пазарът на кестени в ЕС преживява силен растеж на търсенето на био кестенови продукти. Обемът на това търсене остава, обаче, незадоволен, което налага внос на тези продукти от страни извън ЕС. Проектът цели повишаване на конкурентоспособността на производителите на био кестени и био кестенови продукти в ЕС.

 

Основните цели са:

  • Създаване на специфични знания за производството и популяризирането на био кестени и кестенови продукти чрез специално разработен курс за обучение на фермери и производители.
  • Подкрепа за производителите на био-кестени и био-кестенови продукти, за да влязат на този пазар и да увеличат възможностите си за развитие и потенциала си за растеж.
  • Повишаване на осведомеността относно кестеновите масиви и горички като част от културното и историческото наследство на страните, в които се намират.
  • Насърчаване на устойчивото селскостопанско земеделие и насърчаване на прилагането на биологично земеделие сред нови и съществуващи кестенови фермери и производители.

За да отговори на тези нужди, EcoChestnut предлага:

 

Проектът се изпълнява от ноември 2019 г. до април 2022 г.