За обучители: Наръчникът на EcoChestnut за обучители

 

Наръчникът на EcoChestnut за обучители е наръчник за обучителите на производителите на кестени и за всички подкрепящи организации, които желаят да използват курса EcoChestnut, за да предоставят допълнителна подкрепа на своите членове. Той предоставя на обучителите методологични инструкции как да провеждат обучителния курс EcoChestnut и подчертава неговата модулност. Това ръководство има за цел да напътства обучители и консултанти през множеството елементи на курса за обучение EcoChestnut. Помага им да се подготвят за обучението, както и да покажат по-добре потенциала на платформата на своите обучаеми. Ръководството е достъпно на английски, български, френски, гръцки, португалски и испански.

Наръчникът на EcoChestnut за обучители

 

 

 

 

За фермери и производители на кестени: Наръчник EcoChestnut за сертифициране на органични кестени

 

Основната цел на Ръководството EcoChestnut е да предостави на производителите на кестени информация как да сертифицират своето производство на кестени и продукти от кестени като органично. Той включва информация за процеса на сертифициране, както и информация за местните органи и агенции, отговорни за сертифицирането във всяка страна партньор.Това ръководство трябва да помогне на производителите на кестени и производителите на продукти от кестени да се запознаят по-добре с процедурата и да решат дали да продължат със сертифицирането.Ръководството също така предоставя на производителите кратка и фокусирана информация относно съдържанието на EcoChestnut обучението като предлага общ преглед на курса EcoChesnut.

Наръчник EcoChestnut за сертифициране на органични кестени

 

 

 

 

За фермери и политици: Наръчникът на EcoChestnut за „Използване на потенциала на кестеновите горички“

 

Този наръчник предоставя на политиците и на производителите на кестени информация относно недостатъчно използвания потенциал на кестеновата гора и производството на кестен. Той предлага различни начини за разнообразяване на дейностите в кестеновите гори, илюстрирани с реални примери.

Включва 3 основни точки:

  1. Анализ защо трябва да се възстановяват кестенови градини
  2. Таблица за вземане на решения и оценка дали дадена кестенова градина си струва да бъде възстановена.
  3. Технически документи и практически примери, свързани с различни теми, като напр. диверсификация на земеделие, агротуризъм и др.

Използване на потенциала на кестеновите горички“

 

 

 

 

учебен модел EcoChestnut

manuscript_page-0002>
Scrolling Image Frame