Обучителният курс EcoChestnut се състои от четири глави, съставени от няколко теми, които предоставят цялостно покритие – от агрономическите въпроси „Как да се отглеждат?“ до комерсиализирането и маркетинга т.е. „Как да се представят на пазара?“. Курсът също така показва как биологичното отглеждане на кестени може да бъде движеща сила за развитието на селските райони в различни части на Европа.

Основната цел на този курс е да предостави на производителите на кестени обучение за всички различни фази на отглеждането на биологични кестени – от засяването до маркетинга.

 

4-те глави са следните:

  • Как да произвеждаме органични кестени?
  • Биологични и биодинамични обработки при отглеждането на кестени
  • Комерсиализация и маркетинг в отглеждането на кестени
  • Биологично отглеждане на кестени – движеща сила за развитието на селските райони в Европа

 

Всяка глава ще ви представи важни теми, включително теория, казуси, библиография и връзки към допълнителна информация, видео, както и дейности/упражнения, които ще ви помогнат да се задълбочите в темата.

 

Освен това тестът в края на всяка тема ще ви помогне да оцените новите си знания.

 

  • Ако решите да работите напълно автономно, след завършването на курса автоматично ще получите сертификат за преминат курс на обучение EcoChestnut, след като попълните успешно всички въпросници за самооценка, предоставени в края на всеки урок.
  • Ако участвате в присъствена форма на обучение или в сесии за смесено обучение, моля, попитайте вашия обучител за процеса на сертифициране.

Прочетете и ръководството за потребителя

 

 

Влезте в курса EcoChestnut и се запишете безплатно: